Valdistrikt
Sunnansjö-Saxdalen

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:01

Slutligt
Giltiga röster: 635 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 523 Valdeltagande: 42,15%

Valdistrikt
Sunnansjö-Saxdalen

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:01

Slutligt
Giltiga röster: 635 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 523 Valdeltagande: 42,15%

Partier