Valdistrikt
Orsa Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:53

Slutligt
Giltiga röster: 351 Ogiltiga röster: 20 Röstberättigade: 781 Valdeltagande: 47,5%

Valdistrikt
Orsa Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:53

Slutligt
Giltiga röster: 351 Ogiltiga röster: 20 Röstberättigade: 781 Valdeltagande: 47,5%

Partier