Valdistrikt
Munktorp

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:20

Slutligt
Giltiga röster: 692 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 460 Valdeltagande: 48,01%

Valdistrikt
Munktorp

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:20

Slutligt
Giltiga röster: 692 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 460 Valdeltagande: 48,01%

Partier