Valdistrikt
Nibble

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:11

Slutligt
Giltiga röster: 416 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 609 Valdeltagande: 26,29%

Valdistrikt
Nibble

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:11

Slutligt
Giltiga röster: 416 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 609 Valdeltagande: 26,29%

Partier