Valdistrikt
Stavnäs-Högerud

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:43

Slutligt
Giltiga röster: 545 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 079 Valdeltagande: 51,07%

Valdistrikt
Stavnäs-Högerud

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:43

Slutligt
Giltiga röster: 545 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 079 Valdeltagande: 51,07%

Partier