Valdistrikt
Vålberg-Nor

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 15:57

Slutligt
Giltiga röster: 557 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 457 Valdeltagande: 38,98%

Valdistrikt
Vålberg-Nor

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 15:57

Slutligt
Giltiga röster: 557 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 457 Valdeltagande: 38,98%

Partier