Valdistrikt
Gamla Slottsbron

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:05

Slutligt
Giltiga röster: 451 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 172 Valdeltagande: 38,91%

Valdistrikt
Gamla Slottsbron

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:05

Slutligt
Giltiga röster: 451 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 172 Valdeltagande: 38,91%

Partier