Valdistrikt
Skived väst

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 14:23

Slutligt
Giltiga röster: 533 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 121 Valdeltagande: 48,17%

Valdistrikt
Skived väst

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 14:23

Slutligt
Giltiga röster: 533 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 121 Valdeltagande: 48,17%

Partier