Valdistrikt
Åmål centrala

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:10

Slutligt
Giltiga röster: 693 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 729 Valdeltagande: 40,43%

Valdistrikt
Åmål centrala

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:10

Slutligt
Giltiga röster: 693 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 729 Valdeltagande: 40,43%

Partier