Valdistrikt
Tegelbruket/Simmenäs

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:33

Slutligt
Giltiga röster: 739 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 240 Valdeltagande: 60,08%

Valdistrikt
Tegelbruket/Simmenäs

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:33

Slutligt
Giltiga röster: 739 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 240 Valdeltagande: 60,08%

Partier