Valdistrikt
Häggetorp, Katrineberg m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:12

Slutligt
Giltiga röster: 561 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 335 Valdeltagande: 42,62%

Valdistrikt
Häggetorp, Katrineberg m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:12

Slutligt
Giltiga röster: 561 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 335 Valdeltagande: 42,62%

Partier