Valdistrikt
Levene

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:51

Slutligt
Giltiga röster: 627 Ogiltiga röster: 16 Röstberättigade: 1 370 Valdeltagande: 46,93%

Valdistrikt
Levene

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:51

Slutligt
Giltiga röster: 627 Ogiltiga röster: 16 Röstberättigade: 1 370 Valdeltagande: 46,93%

Partier