Valdistrikt
Skållerud

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:48

Slutligt
Giltiga röster: 399 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 882 Valdeltagande: 46,15%

Valdistrikt
Skållerud

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:48

Slutligt
Giltiga röster: 399 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 882 Valdeltagande: 46,15%

Partier