Valdistrikt
Nordöstra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:46

Slutligt
Giltiga röster: 444 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 357 Valdeltagande: 33,24%

Valdistrikt
Nordöstra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:46

Slutligt
Giltiga röster: 444 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 357 Valdeltagande: 33,24%

Partier