Valdistrikt
Undenäs - Forsvik

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:07

Slutligt
Giltiga röster: 347 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 819 Valdeltagande: 42,86%

Valdistrikt
Undenäs - Forsvik

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:07

Slutligt
Giltiga röster: 347 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 819 Valdeltagande: 42,86%

Partier