Valdistrikt
Kville-Rabbalshede

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:38

Slutligt
Giltiga röster: 645 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 268 Valdeltagande: 51,81%

Valdistrikt
Kville-Rabbalshede

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:38

Slutligt
Giltiga röster: 645 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 268 Valdeltagande: 51,81%

Partier