Valdistrikt
Everödsbygden

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:46

Slutligt
Giltiga röster: 526 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 222 Valdeltagande: 43,29%

Valdistrikt
Everödsbygden

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:46

Slutligt
Giltiga röster: 526 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 222 Valdeltagande: 43,29%

Partier