Valdistrikt
Dalköpinge-Svartesjö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:01

Slutligt
Giltiga röster: 593 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 215 Valdeltagande: 49,22%

Valdistrikt
Dalköpinge-Svartesjö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:01

Slutligt
Giltiga röster: 593 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 215 Valdeltagande: 49,22%

Partier