Valdistrikt
Tågarp-Västervång

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:19

Slutligt
Giltiga röster: 609 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 358 Valdeltagande: 45,43%

Valdistrikt
Tågarp-Västervång

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:19

Slutligt
Giltiga röster: 609 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 358 Valdeltagande: 45,43%

Partier