Valdistrikt
Billesholm 2

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 17:06

Slutligt
Giltiga röster: 437 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 080 Valdeltagande: 41,02%

Valdistrikt
Billesholm 2

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 17:06

Slutligt
Giltiga röster: 437 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 080 Valdeltagande: 41,02%

Partier