Valdistrikt
Hörvik m fl

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 08:53

Slutligt
Giltiga röster: 484 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 141 Valdeltagande: 42,94%

Valdistrikt
Hörvik m fl

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 08:53

Slutligt
Giltiga röster: 484 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 141 Valdeltagande: 42,94%

Partier