Valdistrikt
Persborg

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 09:03

Slutligt
Giltiga röster: 600 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 245 Valdeltagande: 48,92%

Valdistrikt
Persborg

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 09:03

Slutligt
Giltiga röster: 600 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 245 Valdeltagande: 48,92%

Partier