Valdistrikt
Järeda

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:39

Slutligt
Giltiga röster: 213 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 425 Valdeltagande: 50,82%

Valdistrikt
Järeda

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:39

Slutligt
Giltiga röster: 213 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 425 Valdeltagande: 50,82%

Partier