Valdistrikt
Torsås samhälle

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 17:17

Slutligt
Giltiga röster: 582 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 406 Valdeltagande: 41,61%

Valdistrikt
Torsås samhälle

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 17:17

Slutligt
Giltiga röster: 582 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 406 Valdeltagande: 41,61%

Partier