Valdistrikt
Ekenässjön

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:33

Slutligt
Giltiga röster: 582 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 260 Valdeltagande: 46,83%

Valdistrikt
Ekenässjön

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:33

Slutligt
Giltiga röster: 582 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 260 Valdeltagande: 46,83%

Partier