Valdistrikt
Kärnekulla-Sjogarp

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:40

Slutligt
Giltiga röster: 748 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 293 Valdeltagande: 58,08%

Valdistrikt
Kärnekulla-Sjogarp

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:40

Slutligt
Giltiga röster: 748 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 293 Valdeltagande: 58,08%

Partier