Valdistrikt
Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:15

Slutligt
Giltiga röster: 798 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 608 Valdeltagande: 50,37%

Valdistrikt
Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:15

Slutligt
Giltiga röster: 798 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 608 Valdeltagande: 50,37%

Partier