Valdistrikt
Skönberga

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:40

Slutligt
Giltiga röster: 682 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 482 Valdeltagande: 46,69%

Valdistrikt
Skönberga

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:40

Slutligt
Giltiga röster: 682 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 482 Valdeltagande: 46,69%

Partier