Valdistrikt
Holaveden

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 08:16

Slutligt
Giltiga röster: 298 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 637 Valdeltagande: 47,25%

Valdistrikt
Holaveden

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 08:16

Slutligt
Giltiga röster: 298 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 637 Valdeltagande: 47,25%

Partier