Valdistrikt
Västerljung

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:32

Slutligt
Giltiga röster: 467 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 874 Valdeltagande: 54,35%

Valdistrikt
Västerljung

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:32

Slutligt
Giltiga röster: 467 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 874 Valdeltagande: 54,35%

Partier