Valdistrikt
Marielund-Hedlandet

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 14:28

Slutligt
Giltiga röster: 835 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 451 Valdeltagande: 58,44%

Valdistrikt
Marielund-Hedlandet

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 14:28

Slutligt
Giltiga röster: 835 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 451 Valdeltagande: 58,44%

Partier