Valdistrikt
Centrum

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 08:33

Slutligt
Giltiga röster: 445 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 250 Valdeltagande: 36%

Valdistrikt
Centrum

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 08:33

Slutligt
Giltiga röster: 445 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 250 Valdeltagande: 36%

Partier