Valdistrikt
Farsta 18 Larsboda

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 08:28

Slutligt
Giltiga röster: 563 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 973 Valdeltagande: 58,48%

Valdistrikt
Farsta 18 Larsboda

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 08:28

Slutligt
Giltiga röster: 563 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 973 Valdeltagande: 58,48%

Partier