Valdistrikt
Gammeltorp-Hökmossen

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:56

Slutligt
Giltiga röster: 668 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 262 Valdeltagande: 53,49%

Valdistrikt
Gammeltorp-Hökmossen

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:56

Slutligt
Giltiga röster: 668 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 262 Valdeltagande: 53,49%

Partier