Valdistrikt
G:a Tullingeberg

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:42

Slutligt
Giltiga röster: 639 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 240 Valdeltagande: 52,1%

Valdistrikt
G:a Tullingeberg

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:42

Slutligt
Giltiga röster: 639 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 240 Valdeltagande: 52,1%

Partier