Valdistrikt
Fredsborg

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:55

Slutligt
Giltiga röster: 983 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 749 Valdeltagande: 56,66%

Valdistrikt
Fredsborg

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:55

Slutligt
Giltiga röster: 983 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 749 Valdeltagande: 56,66%

Partier