Kommunvalkrets
Karlskrona Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:38

Räknade distrikt: 15 av 15
Slutligt
Giltiga röster: 9 593 Ogiltiga röster: 87 Röstberättigade: 17 881 Valdeltagande: 54,14%

Kommunvalkrets
Karlskrona Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:38

Räknade distrikt: 15 av 15
Slutligt
Giltiga röster: 9 593 Ogiltiga röster: 87 Röstberättigade: 17 881 Valdeltagande: 54,14%

Partier