Kommunvalkrets
Nacka Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:54

Räknade distrikt: 31 av 31
Slutligt
Giltiga röster: 28 777 Ogiltiga röster: 166 Röstberättigade: 42 062 Valdeltagande: 68,81%

Kommunvalkrets
Nacka Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:54

Räknade distrikt: 31 av 31
Slutligt
Giltiga röster: 28 777 Ogiltiga röster: 166 Röstberättigade: 42 062 Valdeltagande: 68,81%

Partier